Privacy verklaring
 
 

Register van verwerkingsactiviteiten:

 G.S. Hoveniers

Admiraliteitsweg 28

1601 ED Enkhuizen

T +31(0) 6 511 79 371
E info@gshoveniers.nl

BTW NL002101110B39
KvK 37148461
NL36 RABO 0149424027

 

Verantwoordelijken:

Dhr. G. Sijbrandij, geboortedatum: 14-02-1971

Mw. W. Bakker e/v Sijbrandij, geboortedatum: 04-08-1975

 

Verantwoordelijke voor de loonadministratie en boekhouding:

Bij Woestenburg

Semeinstraat 8

1601 NR Enkhuizen

T: 0228-318197

E: info@woestenburgaa.nl

BTWnr. 8208.30.173.B.01

 

Beschrijving van de categorieŽn van persoonsgegevens:

 

1)     NAW-gegevens, telefoonnummer en mailadres van klanten die een offerte aangaan voor alle voorkomende tuinwerkzaamheden. Deze gegevens zijn ter zake dienend, om de offerte te sluiten en/of de factuur op te stellen.

Facturen worden conform de bewaartermijn van de Belastingdienst 7 jaar bewaard, daarna worden deze vernietigd. Facturen/boekhouding worden bewaard op het vestiging adres (admiraliteitsweg 28, waarbij alleen de verantwoordelijken toegang tot hebben. De facturen die digitaal worden bewaard, zijn deze beveiligd met een wachtwoord.

 

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die voor het maken van een offerte en/of factuur worden verzameld, gebruikt G.S. Hoveniers alleen voor het doel waarmee u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet G.S.Hoveniers aan de privacywetgeving.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

 

Privacywetgeving

Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Autoriteit persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Vastleggen en verwerken van gegevens

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. G.S.Hoveniers gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. We garanderen dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan voor het maken van een offerte en/of factuur. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn. Door het ondertekenen van de offerte geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te bewaren. De wettelijke bewaartermijn is hiervoor vastgesteld op 7 jaar.

 

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt, die u zelf heeft achtergelaten. De achtergelaten gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens worden alleen vrijgegeven met uw uitdrukkelijke toestemming. We bieden u geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. Uw persoonlijke gegevens stellen we niet aan derden beschikbaar, tenzij we dit op grond van de wet verplicht zijn. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als er strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar info@gshoveniers.nl